Град Ахтопол е разположен на скалист полуостров на брега на Черно море и в подножието на планината Странджа. Намира се на 14 km южно от Царево и на 5 km северно от устието на река Велека. Градът е част от територията на Природен парк „Странджа“.

Ahtopol is situated on a rocky peninsula on the Black sea and at the foot of the Strandja mountain. Located 14 km south of the Tsarevo and the 5 km north of the estuary Veleka. The city is part of the natural park "Strandja

2015 All rights reserved Hotel Ahtopol Demetra house Bungalow Raiski kut